احداث باند دوم محور مهنه - گناباد

احداث باند دوم محور مهنه - گناباد

احداث باند دوم محور مهنه - گناباد

سه‌شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳
مهندسين مشاور ره پی طرح

نام پروژه : احداث باند دوم محور مهنه - گناباد
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راه هاي شمالشرق 
پیمانکار : شرکت كيهان راه شرق
محل اجرا : مهنه - گناباد كيلومتر 25 الي 35
تاریخ شروع : دي ماه 1394
تاریخ اتمام :   دي ماه 1395

دیدگاه خود را بیان کنید