احداث باند دوم محور تويسركان - كنگاور

احداث باند دوم محور تويسركان - كنگاور

احداث باند دوم محور تويسركان - كنگاور

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲
مهندسين مشاور ره پی طرح

نام پروژه : احداث باند دوم محور تويسركان - كنگاور
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راه و  شهرسازي استان همدان
پیمانکار : شرکت ره آرا
محل اجرا : تويسركان
تاریخ شروع : خرداد ماه 1390
تاریخ اتمام : اسفند ماه 1395

دیدگاه خود را بیان کنید