احداث محور قزوين - تاكستان - سه راهي شامي شاپ

احداث محور قزوين - تاكستان - سه راهي شامي شاپ

احداث محور قزوين - تاكستان - سه راهي شامي شاپ

پنج‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

نام پروژه : احداث محور قزوين - تاكستان - سه راهي شامي شاپ
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راه و  شهرسازي استان قزوين
پیمانکار : شرکت ماهان راه
محل اجرا : قزوين - تاكستان
تاریخ شروع : آبان ماه 1385
تاریخ اتمام : اسفند ماه 1391

دیدگاه خود را بیان کنید