احداث باند دوم محور بجنورد - كريك

احداث باند دوم محور بجنورد - كريك

احداث باند دوم محور بجنورد - كريك

یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
مهندسين مشاور ره پی طرح

نام پروژه : احداث باند دوم محور بجنورد - كريك
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راه هاي منطقه شمالشرق
پیمانکار : شرکت طوس مسير
محل اجرا : بجنورد
تاریخ شروع : خردادماه 1389
تاریخ اتمام : خردادماه 1397

دیدگاه خود را بیان کنید