انجام شده

مطالعاتی

488

سه‌شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳
مهندسين مشاور ره پی طرح

انجام شده

مطالعات بهسازي و تعريض كمربندي شمالي اراك

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مرکزی 
 • محل اجرا : شهرستان اراک

مطالعات بهسازي و احداث باند دوم قزوين - تاكستان

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان قزوین
 • محل اجرا : شهرستان تاکستان

مطالعات تقاطعهاي غير همسطح پيام نور و تره بار كمربندي اراك

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مرکزی 
 • محل اجرا : شهرستان اراک

مطالعات مقدماتي محور عسلويه - مهر

 • کارفرما : معاونت ساخت و توسعه راهها 
 • محل اجرا : شهرستان بوشهر

مطالعات مقدماتي محور كرمان - بافت

 • کارفرما : معاونت ساخت و توسعه راهها 
 • محل اجرا : شهرستان کرمان

مطالعات بهسازي نوع ب محور سنندج - داشبلاغ

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان کردستان

مطالعات كنار گذر تونل شيرين سو

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان قزوین
 • محل اجرا : شهرستان قزوین

مطالعات راه اصلي داوود آباد - اراك ، فرمهين

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان اراک
 • محل اجرا : شهرستان اراک

 مطالعات مراحل اول و دوم قزوين - تاكستان - سه راهي شامي شاپ

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان قزوین
 • محل اجرا : شهرستان تاکستان 

مطالعات مراحل اول و دوم محور ارتباطي مركز فضائي ماهدشت

 • کارفرما : سازمان فضائی ایران

مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي باند دوم محور قروه - اميريه

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان همدان
 • محل اجرا : شهرستان همدان

مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي احداث باند دوم محور رزن - دمق

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان همدان
 • محل اجرا : شهزستان رزن

مطالعات احداث باند دوم محور تويسركان - خيرآباد - سيد شهاب

 • کارفرما اداره کل راه و ترابری استان همدان
 • محل اجرا شهرستان تویسرکان

مطالعات بهسازي باند دوم اصله - كاج

 • کارفرما اداره کل راه و ترابری استان همدان
 • محل اجرا شهرستان همدان

مطالعات تقاطع هاي سه راهي شعبان آباد - نهاوند

 • کارفرما اداره کل راه و ترابری استان همدان
 • محل اجرا شهرستان نهاوند

 مطالعات مراحل اول و دوم راه فرعي چقاگرگ - شول آباد

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان لرستان

مطالعات مرحله اول احداث باند دوم محور هرسین - نورآباد

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان کرمانشاه
 •  محل اجرا : شهرستانهای هرسین و نورآباد 

 مطالعات بهسازي محور سه راهي كهك - قلعه گنجي و بهسازي محور سه راهي كمال آباد

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان قزوین
 • محل اجرا : شهرستان تاکستان و آبیک

مطالعات مرحله دوم احداث باند دوم محور هرسین - نورآباد

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان کرمانشاه
 •  محل اجرا : شهرستانهای هرسین و نورآباد

مطالعات مرحله دوم بهسازي و احداث راه هاي اراك - فرمهين - شازند

 • كارفرما : اداره كل راه و ترابري استان مركزي
 • محل اجرا : استان مركزي

مطالعات محور پلدختر - خرم زال (قطعه دوم)

 • کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان
 • محل اجرا : شهرستان پلدختر

 مطالعات محور بهرام آباد - اربديان -خسرود و پل کشارود

 • کارفرما : اداره کل راه و شهرسازي استان قزوين
 • محل اجرا : شهرستان قزوين

 مطالعات مراحل اول و دوم احداث راه اصلي پلدختر - آزاد راه خرم زال

 • کارفرما : اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان
 • محل اجرا : شهرستان پلدختر

مطالعات مرحله دوم احداث راه اصلی دائن - خارپهلو - درمن

 •  کارفرما : اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي
 • محل اجرا : شهرستان اراک

مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غير همسطح کوی علم الهدی و کمربندی جنوبی اراک 

 •  کارفرما :شهرداري اراک (جهاد نصر مرکزي)
 • محل اجرا : شهرستان اراک

احداث باند دوم محور شازند - ازنا

 •  کارفرما :اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي
 • محل اجرا : شهرستان شازند

راههاي دسترسي معدن طلاي زرشوران

 •   کارفرما : سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني
 • محل اجرا : شهرستان تکاب

احداث تقاطع  محور شازند - ازنا

 •  کارفرما :اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي
 • محل اجرا : شهرستان شازند

​بهسازی و احداث محور فرمهین - آشتیان

 •  کارفرما :اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي
 • محل اجرا : شهرستان اراک

​​بروزرسانی مطالعات پل کهنه کرمانشاه

 •  کارفرما :اداره کل راه و شهرسازي استان کرمانشاه
 • محل اجرا : شهرستان کرمانشاه

احداث تقاطع غیر همسطح خنداب

 •  کارفرما :اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي
 • محل اجرا : شهرستان توره