انجام شده

نظارتی

517

سه‌شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳
مهندسين مشاور ره پی طرح

انجام شده

نظارت بهسازي و احداث باند دوم كمربندي شمالي اراك

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
 • محل اجرا : شهرستان اراک 

نظارت روكش آسفالت اراك - توره 

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
 • محل اجرا : شهرستان اراک 

نظارت بهسازي و روكش آسفالت محور سنندج - داشبلاغ

 •  کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان کردستان

نظارت روكش آسفالت محور اراك - توره - پل سفيد

 •  کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مرکزی 

نظارت بهسازي و احداث باند دوم محور قزوين - تاكستان

 •  کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان قزوین
 • محل اجرا : شهرستان هاي قزوين و  تاکستان
 • توضیحات : کل مسیر تحویل قطعي شده است

نظارت روكش آسفالت محور اراك - توره - پل سفيد

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مرکزی
 • محل اجرا : شهرستان اراک 

نظارت محور ارتباطي مركز فضائي ماهدشت

 • کارفرما : سازمان فضائی ایران

نظارت بر اجراي عمليات بهسازي و روكش آسفالت محور چالانچولان - بروجرد

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان لرستان

نظارت بر اجراي احداث باند دوم محور قزوين - كورانه و آبگرم - آوج

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان قزوین
 • محل اجرا : شهرستان قزوین و آوج

نظارت عاليه بر اجراي عمليات پل زيرگذر تقاطع اك و آيت الله سعيدي

 • کارفرما : شهرداری تاکستان
 • محل اجرا : شهر تاکستان

نظارت بر اجراي عمليات لكه گيري و لايه رگلاژي و روكش آسفالت محور ابهر- سه راهي شامي شاپ - دانسفهان - بوئين زهرا - سه راهي رحيم آباد و آوج - سلطان بلاغ

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان قزوین
 • محل اجرا : شهرستان های تاکستان , بوئین زهرا , آوج

نظارت عاليه بر اجراي عمليات احداث ، بهسازي و آسفالت راههاي روستائي استان خراسان شمالي

 • كارفرما : معاونت راه روستائي وزارت راه و شهرسازي 
 • محل اجرا : استان خراسان شمالی

احداث محور پلدختر - آزادراه خرم زال

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان لرستان
 • محل اجرا : استان لرستان

نظارت بهسازي و احداث باند دوم محور اراك - فرمهين

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مركزي
 • محل اجرا : استان مركزي

احداث باند دوم محور هرسين- نورآباد

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راههاي منطقه غرب و مركز
 • پیمانکار : شرکت سيفتال
 • محل اجرا : هرسين- كرمانشاه
 • مدت : 2سال شمسی - دي91 الی خرداد94

احداث باند دوم محور مهنه - گناباد (قطعه اول)

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور -  اداره کل راههاي منطقه شمالشرق
 • پیمانکار : شرکت راه فرمای توس 
 • محل اجرا : گناباد - خرسان رضوی 
 • مدت : 2سال شمسی - خرداد 90الی خرداد 96 (تمديد تا 96)

احداث باند دوم محور بجنورد - کریک

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور -  اداره کل راههاي منطقه شمالشرق
 • پیمانکار : شرکت طوس مسیر  
 • محل اجرا : بجنورد - خرسان شمالی
 • مدت : 2سال شمسی - خرداد 90 الی خرداد 96(تمديد تا 96)

بهسازی راه زهکلوت - ایرانشهر

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری جنوب استان کرمان
 • پیمانکار : شرکت راه فرمای توس 
 • محل اجرا : جیرفت - کرمان  
 • مدت : 2 سال شمسی - اسفند 93 الی خرداد 96