احداث باند دوم محور شهركرد - بروجن

احداث باند دوم محور شهركرد - بروجن

احداث باند دوم محور شهركرد - بروجن

یک‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
مهندسين مشاور ره پی طرح

نام پروژه : احداث باند دوم محور شهركرد - بروجن
کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راه هاي منطقه غرب و مركز
پیمانکار : شرکت بهار ديمه
محل اجرا : شهركرد - بروجن
تاریخ شروع : اسفند ماه 1393
تاریخ اتمام :   اسفند ماه 1396

دیدگاه خود را بیان کنید