در دست اقدام

نظارتی,بجنورد,شازند,تویسرکان,شهرکرد,بروجن

825

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
مهندسين مشاور ره پی طرح

در دست اقدام

 احداث  محور تویسرکان - کنگاور (قطعه اول)

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راههاي منطقه شمالغرب
 • پیمانکار : شرکت ره آرا 
 • محل اجرا : تویسرکان - همدان 
 • تاسطح زير اساس

 بهسازي و احداث باند دوم محور اصله - رزن - اورقين

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان همدان
 • محل اجرا : شهرستان رزن

نظارت براجراي عمليات راهسازي در حال ساخت شهرستان هاي اراك ، خنداب ، شازند

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مركزي
 • محل اجرا : استان مركزي

نظارت بر اجراي پروژه اراك - فرمهين و تقاطع غير همسطح با كنارگذر شمالي

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مركزي
 • محل اجرا : استان مركزي

 بهسازي محور زهكلوت - ايرانشهر

 • کارفرما : اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان كرمان
 • محل اجرا : جنوب استان كرمان

احداث باند دوم محور شهركرد- بروجن

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راههاي منطقه غرب و مركز
 • پیمانکار : شرکت بهارديمه 
 • محل اجرا : شهركرد- بروجن 
 • مدت : 3سال شمسی - اسفند93 الی مرداد 1400

 احداث باند دوم محور بجنورد - کریک

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راههاي منطقه شمالشرق
 • پیمانکار : شرکت طوس مسیر 
 • محل اجرا : بجنورد - خرسان شمالی 
 • مدت : 3سال شمسی - آبان 96 الی اسفند 99

احداث محور کنگاور تویسرکان- نهاوند،سه راهی نهاوند - پل کهنه کرمانشاه

 • کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
 • پیمانکار : جهاد نصر همدان، راهسازی عمران ایران و جهاد نصر کرمانشاه 
 • محل اجرا : کرمانشاه 
 • مدت : 24 ماه شمسی - دی 97 الی دی 99

احداث باند دوم محور شازند - ازنا

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راههاي منطقه شمالغرب
 • پیمانکار : شرکت بنادر
 • محل اجرا : شازند - ازنا
 • مدت : 3 سال شمسی - خرداد 98 الی خرداد 1401