در دست اقدام

نظارتی

825

پنج‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

در دست اقدام

 احداث باند دوم محور بجنورد - کریک

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راههاي منطقه شمالشرق
 • پیمانکار : شرکت طوس مسیر 
 • محل اجرا : بجنورد - خرسان شمالی 
 • مدت : 3سال شمسی - خرداد 89الی خرداد 92 (تمديد تا 95)

 

احداث باند دوم محور مهنه - گناباد (قطعه اول)

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور -  اداره کل راههاي منطقه شمالشرق
 • پیمانکار : شرکت راه فرمای توس 
 • محل اجرا : گناباد - خرسان رضوی 
 • مدت : 2سال شمسی - خرداد 90الی خرداد 92 (تمديد تا 95)

 

 احداث  محور تویسرکان - کنگاور (قطعه اول)

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راههاي منطقه شمالغرب
 • پیمانکار : شرکت ره آرا 
 • محل اجرا : تویسرکان - همدان 
 • تاسطح زير اساس

 

 بهسازي و احداث باند دوم محور اصله - رزن - اورقين

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان همدان
 • محل اجرا : شهرستان رزن

 

نظارت براجراي عمليات راهسازي در حال ساخت شهرستان هاي اراك ، خنداب ، شازند

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مركزي
 • محل اجرا : استان مركزي

 

نظارت بر اجراي پروژه اراك - فرمهين و تقاطع غير همسطح با كنارگذر شمالي

 • کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مركزي
 • محل اجرا : استان مركزي

 

 بهسازي محور زهكلوت - ايرانشهر

 • کارفرما : اداره کل راه و شهرسازي جنوب استان كرمان
 • محل اجرا : جنوب استان كرمان

 

احداث باند دوم محور شهركرد- بروجن

 • کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - اداره کل راههاي منطقه غرب و مركز
 • پیمانکار : شرکت بهارديمه 
 • محل اجرا : شهركرد- بروجن 
 • مدت : 3سال شمسی - اسفند93 الی اسفند96