مطالعاتی

سه‌شنبه ۵ تیر ۱۴۰۳
مهندسين مشاور ره پی طرح

نشریه شماره ۴۱۳

با توجه به نقش مؤثر شرح خدمات در كیفیت مطالعات طر‌ح‌ها و نیاز به ضوابط جامع و شفاف برای مطالعات طرح‌های راهسازی، همچنین به منظور ارتقای سطح كیفی مطالعات و با تاكید بر عمق بخشیدن به مطالعات توجیهی، شرح خدمات همسان مطالعات مراحل مختلف احداث راه با استفاده از تجربه طر‌ح‌های مطالعه شده پیشین، نشریه شماره ۴۱۳ با عنوان راهنمای تهیه گزارش توجیه طر‌ح‌های راهسازی و اصول نظام فنی و اجرایی كشور، مورد بازنگری و تدوین قرار گرفت. در نشریه شماره ۴۱۳ به شرح خدمات مراحل مختلف راه‌های اصلی، بزرگرا‌ه‌ها، آزاد راه‌ها، تقاطع‌ها، پل‌ها و تونل‌ها پرداخته می‌شود و با توجه به نیاز كارفرما برای تعریف و دستیابی به بهترین گزینه، مطالعات توسعه و بهسازی زیرساخت حمل و نقل زمینی در كنار دو مجموعه جداگانه شرح خدمات مطالعات بهسازی راه‌ها و شرح خدمات مطالعات احداث راه آهن، پوشش داده می‌شود.

نشریه شماره 413

مراحل تکامل مطالعات طرح

در نشریه شماره ۴۱۳ به شرح خدمات مراحل مختلف راه‌های اصلی، بزرگراه‌ها، آزاد راه‌ها، تقاطع‌ها، پل‌ها و تونل‌ها پرداخته می‌شود و در کنار دو مجموعه جداگانه شرح خدمات مطالعات بهسازی راه‌ها و شرح خدمات مطالعات احداث راه‌آهن، با توجه به نیاز کارفرما برای تعریف و دستیابی به بهترین گزینه، مطالعات توسعه و بهسازی زیرساخت حمل و نقل زمینی پوشش داده می‌شود.

مراحل مطالعات طرح راه شامل پیدایش (شناسایی)، توجیه اولیه، توجیه نهایی و طراحی تفصیلی است که باید به ترتیب انجام شود. با توجه به این که شرح خدمات مرحله پیدایش (شناسایی) در نشریه شماره ۴۱۳ تهیه نشده است، دستگاه اجرایی می‌تواند در صورت نیاز، نسبت به تهیه آن اقدام نماید. به طور اصولی، بهتر است که مطالعات طرح از مرحله پیدایش (شناسایی) شروع شود ولی شروع آن از مرحله توجیه اولیه نیز بلامانع است.

ارزشیابی اقتصادی و اجتماعی طرح

تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح باید طی مراحل زیر براساس قیمت‌های اقتصادی (محاسباتی) عوامل از جمله نرخ برابری اقتصادی ارز، نرخ تنزیل اقتصادی، میزان دستمزدها، نرخ سوخت و هزینۀ واحد اجرای اقلام عمده کار که توسط مشاور پیشنهاد می‌شود و به تائید کارفرما می‌رسد، انجام شود.

برآورد هزینۀ اقتصادی گزینه‌های طرح با توجه به اقلام هزینه‌های مالی، که به قیمت‌های اقتصادی تبدیل و محاسبه شده است.

برآورد هزینۀ اقتصادی بهره‌برداری و نگهداری از مسیرهای موجود واقع در حوزه نفوذ راه مورد نظر در شرایط ادامه وضع موجود به عنوان گزینۀ پایه با توجه به مطالعات ترافیکی انجام شده.

فهرست مطالب نشریه شماره ۴۱۳

گردآوری آمار و اطلاعات

بررسی جایگاه طرح در برنامه

برآورد ترافیک آینده

بررسی وضعیت شبکه ترابری منطقه در صورت ادامه وضع موجود

بررسی وضعیت شبکه ترابری منطقه در حالت بهسازی شبکه راه‌های حوزه نفوذ

بررسی وضعیت شبکه ترابری منطقه در حالت ساخت راه جدید در مسیر مورد مطالعه

بازبینی حوزه نفوذ طرح و دقیقتر کردن آن

تعیین دالان یا کریدورهای مسیر

تعیین زمانبندی طرح

برآورد هزینه‌های مالی طرح

محاسبه ارزش اسقاط طرح

برآورد درآمدهای طرح

تحلیل سودآوری مالی طرح

تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر سودآوری مالی طرح

ارزشیابی اقتصادی طرح

تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر ارزشیابی اقتصادی طرح

اعلام نظر در مورد طرح

بررسی‌های تکمیلی

http://www.omransoft.ir/5341/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-413/

دیدگاه خود را بیان کنید